«Στη ζωή κάθε κοριτσιού υπάρχει ένα αγόρι που δεν θα ξεχαστεί ποτέ, κι ένα καλοκαίρι όπου ξεκίνησαν όλα».

«Στη ζωή κάθε κοριτσιού υπάρχει ένα αγόρι που δεν θα ξεχαστεί ποτέ, κι ένα καλοκαίρι όπου ξεκίνησαν όλα».