Επικοινωνία

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε

Αμαρουσίου & Χαλανδρίου 26
151 25 Μαρούσι
e-mail: [email protected]
tel: +30 210 6173000 – Fax: +30 210 6197081

Γραμμές Επικοινωνίας Καταναλωτή:
GR 80011 06004 (χωρίς χρέωση από σταθερό)
GR 210 6106004 (αστική χρέωση)